Meliotech.pl
melioracje i budownictwo wodne

lewa

 

Potrzeba melioracji...

po co regulować ilość wody w glebie?

Woda jest niezastąpionym czynnikiem wzrostu i roz­woju roślin. Pośrednio wpływa ona również na prawidłowe prze­wietrzenie gleby, jej ciepło i żyzność. Zarówno nadmiar wody jak i jej brak powodują zanikanie szlachetnych odmian i gatunków roślin oraz stałe obniżenie plonów jednych roślin, a całkowitą nie­możność uprawiania innych.

Ilość wody w glebie reguluje się przez obniżenie lub podwyż­szenie poziomów wody gruntowej za pomocą urządzeń wodno-melioracyjnych oraz przez powiększanie zdolności magazynowa­nia wody przez samą glebę. Poziom wody gruntowej można obni­żać za pomocą urządzeń odwadniających, jak na przykład rowy, dreny itp. Za pomocą urządzeń spiętrzających na rowach, jak za­stawki, a także śluzy i jazy na rzekach podnosimy poziom wody gruntowej.

Regulowanie zawartości wody w glebie w po­ważnym stopniu uzależnione jest od poziomu wody gruntowej. Z tego wniosek, że konieczne jest odwodnienie, to znaczy odpro­wadzenie nadmiaru wody występującego przez cały rok, lub tylko okresowo, oraz nawodnienie polegające na doprowadzeniu wody w okresie jej braku.

czy warto robić melioracje?

Regulacja stosunków wodnych jest podstawą rozwoju produkcji roślinnej. Wiadomo, że gdy gleba zbyt sucha - roślina więdnie, gdy zbyt mokra - ginie. Mimo tej oczywistej prawdy, nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, co może dać dobrze wykonana melioracja gruntów. Nie każdy też wie, jak robić taką meliorację i jak konserwować gotowe już urządzenia. Podstawowe zadania melioracji można by określić w sposób następujący:

 1. Uregulowanie zawartości wody w glebie, a tym samym i do­pływu powietrza. Inaczej mówiąc, stworzenie jak najdogodniej­szych warunków dla wzrostu roślin.
 2. Uregulowanie obiegu wody w taki sposób, aby można ją było kierować w głąb gleby, tworząc w ten sposób zasoby na okres nie­dostatku opadów atmosferycznych.


W tym ujęciu melioracje stanowią system zabiegów rolniczo-gospodarczych, organizacyjnych i technicznych, których zadaniem jest polepszenie niekorzystnych warunków przyrodniczych (glebo­wych, klimatycznych, wodnych).

... jakie to zabiegi?


do zabiegów tych zaliczamy:

 • drenowanie ceramiczne i PCV
 • wykonywanie rowów nawadniająco - odwadniających
 • budowę zbiorników retencyjnych
 • regulację rzek
 • ochronę przeciwpowodziową
 • nasadzenia roślinnością terenów zalewowych i nieużytków rolnych (fitomelioracje).

Rodzaje melioracji:

 • wodne - regulują stosunki wodne w glebie przez odwadnianie i nawadnianie
 • agromelioracje - polepszają glebę przez długo działające zabiegi uprawowe (marglowanie gleb)
 • fitomelioracje - przez zalesianie stoków itp.
Licznik odwiedzin: 86868
created by: BMmultimedia.pl